Kontakt

 

LIORA d.o.o.

Specijalizovani centar za edukaciju i obuku 

za holističnog bioenergetskog terapeuta

Mob.tel: +386 31 870 479

Web: www.lecenjebioenergijom.com

E-mail: info@lecenjebioenergijom.com

 

 

TRR / Acount No.: 

SWIFT: 

 

Matični broj preduzeća:

Poreski broj / PIB:

šifra delatnosti: