Dragan K. iz Beograda

Dragan K. iz Beograda

Dragan K. iz Beograda | Jan 08. 2023

Zhvaljujem Drašku na profesionalnosti koju je pokazao do nas , prvenstveno do moje supruge. Ukazao nam je i pomogao da smo se osvestili jer nismo imali pravi sliku u kakvoj je moja supruga sa glioblastomom gradus IV. Počeli smo sa PROTOKOLOM D9. Javimo se uskoro.