Milica Bekić, Sombor (03-03-2017)

Evo samo da vam se zahvalim jer se bolje osećam. Moje iskustvo sa vama je zaista bilo dobro. Bolest nije samo u telu, nego i u glavi, Svašta sam naučila tokom leukemije, sada živim opet kvalitetno i bolest je iya mene.